English | Français   rss
Liên kết
Dự án CCP-Law: Cuộc họp dự án lần thứ 5 tại Đại học Utara Malaysia (UUM), Malaysia (06-05-2024 08:17)
Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do Liên minh Châu Âu tài trợ, từ ngày 23-25/4/2024, Đại học Huế đã tham dự cuộc họp dự án lần thứ 5 tại Đại học Utara Malaysia, Malaysia cùng với sự tham gia của 10 đối tác dự án từ các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, Ấn Độ,... Chi tiết...

Dự án CCP-Law: Hội nghị với các bên liên quan về Xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường (31-10-2023 08:18)
Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do liên minh châu Âu tài trợ, ngày 28/10, tại trường Đại học Luật, Đại học Huế diễn ra Hội nghị với các bên liên quan về Xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường.  Chi tiết...

Hội thảo Quảng bá kết quả dự án CDAE (14-10-2023 09:37)
  Ngày 13/10, tại Đại học Huế diễn ra Hội thảo quảng bá kết quả dự án CDAE - Phát triển chương trình đào tạo Sinh thái Nông nghiệp thuộc chương trình Erasmus+  do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học. Dự án do Đại học Huế điều phối, các đối tác gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Việt Nam), Benguet State University (Phillipine), Central Luzon State... Chi tiết...

Dự án CDAE: Đưa vào sử dụng Phòng Thí nghiệm Sinh thái nông nghiệp (16-05-2023 10:22)
Trong khuôn khổ Dự án CDAE – Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp thuộc chương trình Erasmus+ Key Action 2 (Hợp phần Nâng cao Năng lực giáo dục đại học), Đại học Huế đã đưa vào sử dụng Phòng Thí nghiệm Sinh thái nông nghiệp. Chi tiết...

Dự án CCP-Law: Phiên họp lần 3 tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do châu Âu tài trợ, từ ngày 30/1 đến ngày 5/2/2023, Đại học Huế với vai trò là điều phối dự án đã tham dự cuộc họp dự án lần thứ 3 tại Đại học Marwadi, Ấn Độ với sự tham dự của 10 đối tác dự án từ các trường đại học và tổ chức giáo dục ở các nước Việt... Chi tiết...

Liên kết
×