English | Français   rss
Liên kết
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Bác Hồ với giáo dục
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Cuộc đời của Người, như đánh giá cao của Đảng ta, là “một... Chi tiết...

Thông báo về việc tổ chức hội thảo “Bác Hồ với giáo dục” (23-07-2019 14:35)
  Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 01/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Thường trực Đảng ủy Đại học Huế và Ban Tổ chức Hội thảo thông báo như sau: Chi tiết...

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo: “Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế” (06-11-2018 14:10)
  Tạp chí Khoa học Đại học Huế dự kiến tổ chức "Hội thảo Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế" như sau: Chi tiết...

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2018
  Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác giáo dục chuyển giao công nghệ và tri thức Châu Âu-Việt Nam” (Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium, VETEC), Đại học Huế sẽ tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề “Chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - thực trạng và hướng đến tương lai” (Technology Transfer in Vietnam - the situation and looking forward to the future). Hội thảo... Chi tiết...

Chương trình Hội thảo Khoa học (18-01-2018 10:24)
''Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử''   Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018  Địa điểm: Đại học Huế, Số 03 Lê Lợi, TP. Huế Chi tiết...

Liên kết
×