English | Français   rss
Liên kết
Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Đại học Huế (11-03-2022 15:25)
Dạy học trực tuyến (e-learning) là một mô hình đào tạo hiện đại, đáp ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, hội nhập với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Với sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 đầu năm 2020, yêu cầu giãn cách xã hội đã đặt ra nhiều thách thức lớn đối với hoạt động dạy và học. Đào tạo trực tuyến do đó đã trở thành một giải pháp ứng phó phù hợp nhất, vừa... Chi tiết...

Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Huế (07-03-2022 14:23)
Sau một thời gian dài không tổ chức lớp học trực tiếp, sáng 28 tháng 02 năm 2022, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Huế tổ chức biên chế khóa học 217 cho 1220 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Đây là khóa học trực tiếp đầu tiên của năm học 2021 - 2022 theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng... Chi tiết...

Hội thảo tập huấn Chia sẻ kinh nghiệm kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (11-01-2022 08:48)
Với mục đích hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động tự đánh giá (TĐG) và chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2, vào ngày 10 tháng 01 năm 2022, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo Tập huấn “Chia sẻ kinh nghiệm Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 tại Đại học Huế”. Chi tiết...

Thông tư 18 ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021 (05-07-2021 08:52)
  Ngày 28/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ”. Chi tiết...

10 ngành đào tạo của Đại học Huế tham gia đào tạo theo Đề án 89 trình độ tiến sĩ (05-06-2021 10:59)
Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89). Chi tiết...

Liên kết
×