English | Français   rss
Liên kết
Bản tin Đại học Huế số 112 - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 (17-11-2021 16:24)
    Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu ấn phẩm Bản tin Đại học Huế số 112 - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 111 - Chào Xuân Tân Sửu 2021 (05-02-2021 15:48)
    Bản tin Đại học Huế chào Xuân Tân Sửu - 2021, bức tranh sinh hoạt Đại học nhiều màu sắc:   Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 108 _Chào xuân 2020

Bản tin Đại học Huế số 105 - Chào xuân 2019 (01-02-2019 10:58)

Bản tin Đại học Huế số 104 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.2018) (20-11-2018 14:37)

Liên kết
×