English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2021 (12-05-2021 18:08)
  Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2021. Chi tiết...

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 (10-05-2021 11:15)
Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2021 tại các địa chỉ: Chi tiết...

Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (05-05-2021 17:47)
  Đại học Huế thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021.  Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (27-04-2021 16:23)
Đại học Huế thành lập một Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) chung để tuyển sinh cho tất cả các trường đại học thành viên; các trường và khoa thuộc Đại học Huế, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...

Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021 (26-04-2021 13:56)
  Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021:  Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×