English | Français   rss
Liên kết
Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 (12-09-2023 16:19)
  Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 . Chi tiết...

Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh môn năng khiếu đợt 2 ngành Giáo dục thể chất năm 2023 (31-08-2023 15:45)
Đại học Huế thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh môn năng khiếu đợt 2 ngành Giáo dục thể chất năm 2023.  Chi tiết...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 (31-08-2023 15:29)
  Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023. Chi tiết...

Công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế (22-08-2023 17:38)
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Chi tiết...

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (24-07-2023 14:00)
HĐTS công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy (điểm sàn) vào các ngành đào tạo của Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu cụ thể như sau: (Phụ lục đính kèm) Chi tiết...

Liên kết
×