English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc nộp chứng chỉ đối với thí sinh xét tuyển vào ngành Y khoa theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (05-07-2022 18:42)
Thông báo về việc nộp chứng chỉ đối với thí sinh xét tuyển vào ngành Y khoa theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Chi tiết...

Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu (05-07-2022 18:29)
  Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu Chi tiết...

Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (01-07-2022 16:33)
  Đại học Huế thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2022 như sau: Chi tiết...

Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (30-06-2022 10:13)
  Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT, cụ thể như sau: Chi tiết...

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế (21-06-2022 14:06)
  Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế : Chi tiết...

Liên kết
×