English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bằng tiếng nước ngoài

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Ghi chú
Trường Đại học Sư phạm T140211 Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ cử nhân Vật lý với chương trình gốc của Đại học Virginia, Hoa Kỳ.
Trường Đai học Nông lâm --- Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế. Tiếng Anh
Trường Đại học Kinh tế --- Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney – Australia. Tiếng Anh
Viện Công nghệ Sinh học 9420101 Sinh học
Liên kết
×