English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ năm 2021 (25-02-2021 08:27)
Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 theo các Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/0/2021 và Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: Chi tiết...

Những nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Huế đóng góp vào phòng chống đại dịch COVID-19 trong năm 2020 (16-02-2021 20:12)
Vừa nỗ lực ứng phó để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đến các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế..., Đại học Huế vừa tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp chung vào công tác phòng chống dịch. Bên cạnh những hoạt động như truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, pha chế và tặng nước rửa tay sát khuẩn cho các tổ chức và người dân, hỗ trợ nhân lực có... Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 (08-02-2021 14:11)
Thực hiện các Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT và 583/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2022 (kèm theo), Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai đề xuất như sau: Chi tiết...

Đại học Huế trên các bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2020 (28-12-2020 10:50)
Năm 2020 là một năm có nhiều sự kiện đặc biệt của Đại học Huế. Đây là năm bắt đầu lộ trình triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu “trở thành thành phố trưc thuộc Trung ương”, trong đó có “phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia”. Đây cũng là năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 để quyết... Chi tiết...

Hội thảo Quản lý quy trình biên tập và xuất bản theo chuẩn mực của các nhà xuất bản quốc tế uy tín (16-12-2020 13:58)
Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo “Quản lý quy trình biên tập và xuất bản theo chuẩn mực của các nhà xuất bản quốc tế uy tín" Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×