English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 (10-04-2024 10:10)
  Thực hiện Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 (đính kèm), Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đăng ký. Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2025 (23-02-2024 14:18)
  Thực hiện Công văn số 669/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2025, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị kế hoạch triển khai như sau:     Chi tiết...

Đại học Huế có thêm 18 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư (22-11-2023 14:56)
Ngày 20/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023. Theo Quyết định này, năm nay Đại học Huế có 01 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 17 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Trong số 18 nhà giáo của Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay, có 04 nhà giáo đạt tiêu... Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 (16-08-2023 14:31)
Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2023, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 như sau:   Chi tiết...

Đại học Huế lần đầu vào bảng xếp hạng đại học Châu Á của Times Higher Education (23-06-2023 10:48)
Hôm nay 22/6, Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng đại học Châu Á 2023 (THE Asia University Rankings 2023). Có 6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng, trong đó ngoài 5 đơn vị đã có trong bảng xếp hạng 2022, Đại học Huế lần đầu tiên góp mặt với thứ hạng 601+.  Chi tiết...

Liên kết
×