English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2021 (19-10-2020 10:39)
Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-ĐHH ngày 16/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch và hướng dẫn tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau: Chi tiết...

Đại học Huế hợp tác với Cục TTKH&CN quốc gia trong việc khai thác miễn phí Cơ sở Dữ liệu toàn văn Science Direct (10-10-2020 18:51)
Ngày 8/10/2020, tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Chi tiết...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED-SNSF (Thụy Sỹ) (06-10-2020 16:41)
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2020 đến 22g00 giờ Việt Nam (17g00 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/01/2021. Thời hạn nộp Đăng ký ý tưởng là ngày 23/11/2020. Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (29-08-2020 22:22)
Thực hiện Công văn số 3299/BGDĐT-KHCNMT ngày 27/8/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau: Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021 (13-08-2020 16:25)
Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 (file đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau: Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×