English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Viện nghiên cứu Hoàng gia Chulabhorn, Thái Lan (12-06-2020 10:43)
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin “Học bổng Thạc sĩ Viện nghiên cứu Hoàng gia Chulabhorn – Thái Lan” trong khuôn khổ tài trợ của quỹ ASEAN (ASEAN Foundation). Các lĩnh vực nghiên cứu được lựa chọn bao gồm: Khoa học Môi trường, Độc chất Môi trường, Khoa học Hóa học. Các ứng viên được chọn sẽ theo học tại Viện nghiên cứu Chulabhorn – Thái Lan trong vòng 2 năm kể từ tháng 6 năm 2021. Chi tiết...

Học bổng ASEA-UNINET (29-04-2020 16:04)
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin gia hạn thời gian ứng tuyển chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ ASEA-UNINET dành cho khu vực Đông Nam Á. Học bổng có mục đích tạo cơ hội trao đổi cho học viên sau đại học của Đại học Huế được trao đổi nghiên cứu các ngành Khoa học tại Áo. Chi tiết...

Học bổng thạc sĩ và nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng (20-04-2020 15:47)
  Nhóm nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng thông báo 01 học bổng chương trình thạc sĩ và 02 học bổng chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực hoá học. Chi tiết...

Học bổng nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân
  Nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân Đại học Huế có 02 học bổng nghiên cứu sinh: Nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân dựa trên mô hình trường trung bình tự hợp sử dụng lực hạt nhân hiện tượng luận Skyrme.  Chi tiết...

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký “Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)” của Chính phủ Indonesia. (16-04-2020 12:24)
  Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)” của Chính phủ Indonesia. Chi tiết...

Liên kết
×