English | Français   rss
Liên kết
Học bổng ASEA-UNINET (29-04-2020 16:04)
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin gia hạn thời gian ứng tuyển chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ ASEA-UNINET dành cho khu vực Đông Nam Á. Học bổng có mục đích tạo cơ hội trao đổi cho học viên sau đại học của Đại học Huế được trao đổi nghiên cứu các ngành Khoa học tại Áo. Chi tiết...

Học bổng thạc sĩ và nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng (20-04-2020 15:47)
  Nhóm nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng thông báo 01 học bổng chương trình thạc sĩ và 02 học bổng chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực hoá học. Chi tiết...

Học bổng nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân
  Nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân Đại học Huế có 02 học bổng nghiên cứu sinh: Nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân dựa trên mô hình trường trung bình tự hợp sử dụng lực hạt nhân hiện tượng luận Skyrme.  Chi tiết...

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký “Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)” của Chính phủ Indonesia. (16-04-2020 12:24)
  Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)” của Chính phủ Indonesia. Chi tiết...

“Học bổng Lãnh đạo trẻ” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Trung Quốc. (10-04-2020 15:09)
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Lãnh đạo trẻ” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Trung Quốc.  Chi tiết...

tinkhac Học bổng Lotus 2011 (đợt 3) (05-04-2011 16:15)
Liên kết
×