English | Français   rss
Liên kết
Chế độ, chính sách cho sinh viên mồ côi cha mẹ
Hỏi: Em là sinh viên mồ côi cha mẹ thì được hưởng chế độ, chính sách gì không? Chi tiết...

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập? (01-08-2017 09:33)
     Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên là người dân tộc thiểu số phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Chi tiết...

Con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không? (19-07-2017 08:26)
  Hỏi: Học sinh, sinh viên là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không? Chi tiết...

Sinh viên thuộc đối tượng nào thì được vay vốn tín dụng? (15-07-2017 09:26)
  Hỏi: Sinh viên có được vay vốn tín dụng hay không? Sinh viên thuộc đối tượng nào thì được vay vốn tín dụng?    Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×