English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu đáp ứng lâm sàng, sinh hoá, virus và mức độ xơ hoá gan ở bệnh nhân xơ gan do virus viêm gan B điều trị bằng entecavir
Đây là luận án đầu tiên ở Việt Nam đánh giá khá toàn diện về hiệu quả của entecavir ở bệnh nhân xơ gan do HBV và sử dụng các kỹ thuật không xâm nhập (kỹ thuật ARFI và chỉ số APRI) để theo dõi cải thiện mức độ xơ hoá gan trong quá trình điều trị. Chi tiết...

Môđun nội xạ cốt yếu: Các đặc trưng và mở rộng
Từ việc nghiên cứu về môđun nội xạ cốt yếu, chúng tôi đã đưa ra được một số đặc trưng của môđun nội xạ cốt yếu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thu được một số kết quả về quan hệ giữa môđun nội xạ cốt yếu và môđun bất biến đẳng cấu. Chúng tôi cũng đã trả lời được một phần cho câu hỏi mà Crawley-Jónsson nêu ra về môđun thỏa mãn tính chất trao đổi trong trường hợp M là môđun nội xạ cốt yếu và khi M... Chi tiết...

Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 – 2015
Luận án đã hệ thống và phân tích những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành cảm quan giễu nhại và nghệ thuật giễu nhại trong văn học, cụ thể là trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, xem đó như là một bước tiến/hệ quả của tiến trình dân chủ hóa xã hội và tự do hóa trong sáng tạo văn học mà các nhà văn đã ý thức và thể hiện một cách hiệu quả. Chi tiết...

Nghiên cứu tối ưu hóa khoảng dẫn truyền nhĩ thất bằng siêu âm Doppler tim và thông tim ở bệnh nhân được đặt máy tái đồng bộ tim
Là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam so sánh độ tương quan của hai kỹ thuật tối ưu hóa khoảng dẫn truyền nhĩ thất bằng siêu âm Doppler tim so với phương pháp tối ưu hóa bằng thông tim xâm lấn thất trái đo dP/dtmax. Chi tiết...

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở Cobalt oxide cầu xốp và ứng dụng
Nghiên cứu đã tổng hợp cobalt oxide dạng cầu xốp và khảo sát hoạt tính cảm biến đối với các khí CO, H2S, H2, NH3. Đã tổng hợp được cobalt ferrite dạng cầu xốp và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen và caffeine bằng phương pháp von – ampe hòa tan. Tổng hợp cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác... Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×