English | Français   rss
Liên kết
Phát triển hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm liên quan, trong đó có đưa ra được các khái niệm về “Phát triển hoạt động kinh doanh” của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp (HTXDVNN). Chi tiết...

Giao tiếp và suy luận toán học của sinh viên trong giải quyết vấn đề về giải tích đầu đại học
Nghiên cứu làm rõ đặc trưng của khung lý thuyết giao tiếp – nhận thức của Sfard (2008) và tiềm năng của lý thuyết này đối với việc phân tích giao tiếp toán học của người học Chi tiết...

Quy chiếu thời gian trong tiếng Việt từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
Công trình Luận án tiến sĩ đầu tiên phân tích về dòng thời gian tinh thần và các khung quy chiếu thời gian trong tiếng Việt. * Thông tin bảo vệ luận án: - Thời gian: 8h00 ngày 23/11/2023 - Địa điểm: Phòng họp I.1, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết...

Study on the efficiency of biofertilizer from Moringa residues for some leafy vegetables
Selection of Moringa lines for waterlogging tolerance and high phenolic and flavonoid contents for future Moringa breeding programs in Vietnam as well as in Thua Thien Hue Province Chi tiết...

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên có và không có hút huyết khối chọn lọc trong can thiệp thì đầu
Một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về kỹ thuật hút huyết khối trên phân nhóm bệnh nhân có gánh nặng huyết khối lớn trong can thiệp mạch vành thì đầu Chi tiết...

Liên kết
×