English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine Parvovirus - PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam
Nghiên cứu xác định tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ đồng nhiễm của bốn chủng PPV1, PPV2, PPV3 và PPV4 trên lợn nuôi ở bảy tỉnh miền Trung Chi tiết...

Sử dụng phối hợp các loại bài tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trong dạy học
Luận án đã tổng quan hai ván đề chính: - Những nghiên cứu về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. - Bài tập Vật lí và việc sử dụng bài tâp trong dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo của học sinh. Chi tiết...

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Composite ferrite/Graphene Oxide dạng khử và ứng dụng
Nghiên cứu và tổng hợp thành công vật liệu composite FN/rGO bằng phương pháp đồng kết tủa-thủy nhiệt và phát triển phương pháp phân tích điện hóa xác định clenbuterol bằng phương pháp volt-ampere hòa tan anode xung vi phân (DP-ASV) dùng điện cực GCE biến tính bằng vật liệu FN/rGO. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Journal of Nanoparticle Research, Volume 25, Article number: 31 (SCIE, Q2,... Chi tiết...

Nghiên cứu sinh kế và giảm nghèo của du lịch đối với hộ dân tộc thiểu số tỉnh An Giang
Ứng dựng mô hình sinh kế bền vững (SLA) để phân tích vốn sinh kế tới kết quả giảm nghèo của hộ DTTS tỉnh An Giang. Sử dụng phân tích sâu Anova để so sánh mức độ giảm nghèo theo các nhóm hộ người dân tộc thiểu số khác nhau. Qua đó đã xác định được có năm nguồn vốn ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo của hộ DTTS tỉnh An Giang, làm cở sở để đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp Chi tiết...

Nghiên cứu sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn cho cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế
Công trình nghiên cứu một cách hệ thống và cung cấp các thông tin về Sử dụng các cơ chất từ phụ phẩm hữu cơ, làm thức ăn cho ấu trùng ruồi lính đen như bã bia, bã đậu phụ, bã sắn và hỗn hợp của chúng Chi tiết...

Liên kết
×