English | Français   rss
Liên kết
Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế ở Việt Nam
Luận án đã xây dựng được một số khái niệm khoa học, cụ thể: khái niệm về BVMT trong hoạt động của các KKT; khái niệm pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT Chi tiết...

Sinh kế bền vững của cư dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình
Luận án đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý thuyết về sinh kế và sinh kế bền vững cho cư dân vùng đệm. Luận án đã rút ra được 30 chỉ tiêu phân tích nguồn lực sinh kế và 33 chỉ tiêu đo lường sinh kế bền vững Chi tiết...

Nghiên cứu áp dụng siêu âm nội soi trong chẩn đoán viêm tụy mạn Ngành: Nội khoa
Nghiên cứu áp dụng siêu âm nội soi trong chẩn đoán viêm tụy mạn đã cho thấy ở nhóm bệnh nhân viêm tụy mạn tổn thương thường gặp nhất là giãn ống tụy chính chiếm 89,3% và tăng âm thành ống tụy chính chiếm 82,9%, nhóm bệnh nhân viêm tụy mạn giai đoạn sớm tổn thương thường gặp nhất là tăng âm thành ống tụy chính chiếm 100%, dải tăng âm không có bóng lưng chiếm 95,4%, nốt tăng âm không có bóng lưng... Chi tiết...

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với tình trạng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa
Nghiên cứu đầu tiên trong nước xác định nồng độ 25(OH)D huyết tương trên các đối tượng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa Chi tiết...

Nghiên cứu tác động,ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ sản ven biểnbị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế
Luận án giúp tăng cường hiểu biết về khái niệm “năng lực chống chịu xã hội” (social resilience) của người dân trước tác động của sự cố bất lợi, đồng thời làm rỏ các thành tố và vai trò của các thành tố đó đối với “năng lực chống chịu”. Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×