English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu giá trị của siêu âm hai chiều, siêu âm Doppler, chỉ số hiệu suất cơ tim và chỉ số manning trong chẩn đoán, xử trí thai kém phát triển
  Thai kém phát triển chiếm tỷ lệ 3 - 7% trên tổng số trẻ mới sinh. Tỷ lệ này khác nhau giữa các quốc gia, dân số và chủng tộc. Thai kém phát triển là nguyên nhân của nhiều kết cục thai kỳ bất lợi. Quản lý thai kỳ kém phát triển nhằm có một chiến lược thích hợp trong chẩn đoán, xử trí thai kém phát triển vẫn là một trong những thách thức cho các nhà sản khoa. Hiện nay, ở Việt Nam, chưa có... Chi tiết...

Giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
  Góp phần làm sáng tỏ lý luận về phát triển khu công nghiệp trên phạm vi vùng, làm cơ sở lý luận để phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chi tiết...

Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và nồng độ leptin huyết thanh ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ và lọc màng bụng liên tục ngoại trú
  Mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng với thời gian lọc máu chu kỳ, tốc độ thoái biến protein bình thường (nPCR) và nồng độ leptin huyết thanh.   Chi tiết...

Teaching vocabulary to young learners: Vietnamese primary EFL teachers’ perceptions and practice
  On the reviewed vocabulary studies (Nation, 1990, 2008; Cameron, 2001; Linse, 2005; Pinter, 2010; Nunan, 2011; Silverman & Hartranft, 2015, the study employed quantitative and qualitative approach through a questionnaire among 206 primary teachers in Central Vietnam, 20 videotaped class observations and 05 in-depth interviews with the teachers to explore into their perceptions and their... Chi tiết...

Quân đội thực hiện nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh ở Tây Nguyên (1985 - 2013)
Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về quá trình quân đội tham gia phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh ở Tây Nguyên (1985 - 2013). Qua đó, góp phần khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả của mô hình này trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Chi tiết...

Liên kết
×