English | Français   rss
Liên kết
Thư viện Sách chuyền tay – mô hình cần nhân rộng của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Huế (09-10-2018 15:58)
  Thư viện sách chuyền tay của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Đại học Huế là một chương trình nhằm mục đích nâng cao văn hóa đọc sách cho đoàn viên, sinh viên Đại học Huế. Thư viện này được xây dựng từ chính các bạn sinh viên thông qua việc chuyền tay, trao đổi sách cho nhau. Qua đó đưa sách đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng yêu thích đọc sách. Chi tiết...

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TN – HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×