English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Ghi chú
Trường Đại học Sư phạm 9140111 Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học
9140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
9140111 Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý
9220120 Lý luận văn học
9229013 Lịch sử Việt Nam
9420103 Động vật học
9420111 Thực vật học
9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
9440113 Hóa vô cơ
9440119 Hoá lý thuyết và hoá lý
9440217 Địa lý tự nhiên
9460104 Đại số và lý thuyết số
Trường Đại học Khoa học 9440301 Khoa học Môi trường
9220121 Văn học Việt Nam
8229020 Ngôn ngữ học
9229011 Lịch sử thế giới
9229013 Lịch sử Việt Nam
9310310 Dân tộc học
9420104 Sinh lý học người và động vật
9420112 Sinh lý học thực vật
9420201 Công nghệ sinh học
9440104 Vật lý chất rắn
9440110 Quang học
9440114 Hoá hữu cơ
9440118 Hoá phân tích
9440119 Hoá lý thuyết và hoá lý
9440201 Địa chất học
9460104 Đại số và lý thuyết số
9480101 Khoa học máy tính
9850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
Trường Đại học Y Dược 9720101 Khoa học y sinh
9720104 Ngoại khoa
9720105 Phụ khoa
9720106 Nhi khoa
9720107 Nội khoa
9720111 Điện quang và y học hạt nhân
9720701 Y tế công cộng
Trường Đai học Nông lâm 9620105 Chăn nuôi
9620110 Khoa học cây trồng
9620112 Bảo vệ thực vật
9620116 Phát triển nông thôn
9620205 Lâm sinh
9620301 Nuôi trồng Thủy sản
9640101 Thú Y
9850103 Quản lý đất đai
Trường Đại học Kinh tế 9310102 Kinh tế chính trị
9340101 Quản trị kinh doanh
9620115 Kinh tế nông nghiệp
Trường Đại học Ngoại ngữ 9222024 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
9140111 Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh
Trường Đại học Luật 9380107 Luật kinh tế
Viện Công nghệ Sinh học Thí điểm Nông nghiệp hữu cơ
9420101 Sinh học
Liên kết
×