English | Français   rss
Liên kết
NutriSEA (2015 - 2018): mở mới chương trình Cử nhân An toàn Thực phẩm tại Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
  Với mục tiêu xây dựng năng lực để đảm bảo một mô hình chuỗi giá trị cho thực phẩm bền vững dựa trên khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho các nguồn tài nguyên tự nhiên hỗ trợ sản xuất thực phẩm ở Đông Nam Á (Vietnam, Cambodia và Myanmar), tăng cường hợp tác đại học – doanh nghiệp, hợp tác vùng, quốc tế và mạng lưới, từ năm 2015 - 2018, Đại học Huế đã tham gia Dự án NutriSEA và đạt... Chi tiết...

NutriSEA (2015-2018)
Dự án NutriSEA do Đại học Ghent (Bỉ) điều phối có tên gọi đầy đủ là “Network of Universities and Enterprises for Food Training in Southeast Asia”, kéo dài 36 tháng từ 2015 – 2018 gồm 14 trường đại học Âu – Á (http://nutrisea.eu/) Chi tiết...

Hội thảo tập huấn Dự án NutriSEA tại Đại học Huế (14-11-2016 21:31)
Từ 14 - 18/11, trong khuôn khổ Dự án NutriSEA, thuộc Chương trình nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học Erasmus+ của Cộng đồng Châu Âu (Erasmus+ Key Action 2), Đại học Huế tổ chức các Hội thảo tập huấn tại Huế về các chủ đề: hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, xây dựng chương trình đào tao, khởi nghiệp và an toàn thực phẩm với sự tham dự của gần 100 học viên đến từ các trường... Chi tiết...

Đại học Huế tham gia Lễ khởi động Dự án NutriSEA (Erasmus+ KA2) tại Phnom Penh (12-03-2016 14:31)
  Từ ngày 07-09/3/2016, Đoàn đại biểu Đại học Huế gồm TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Trưởng ban HTQT – điều phối viên đã tham gia Lễ khởi động Dự án NutriSEA – thuộc Chương trình nâng cao năng lực trong giáo dục đại học Erasmus+ của Công đồng Châu Âu (Erasmus+ Key Action 2) Chi tiết...

Liên kết
×