English | Français   rss
Liên kết
Công văn triển khai Hội nghị học tập tốt, rèn luyện tốt. (28-09-2017 09:26)
  Đại học Huế tổ chức hội nghị biểu dương sinh viên“Học tập tốt, rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017 vào tháng 12/2017. Để Hội nghị diễn ra theo đúng thời gian, kế hoạch và đạt kết quả tốt, Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai ngay một số nội dung công việc như sau: Chi tiết...

Mẫu đơn liên quan đến các chế độ chính sách
  Các mẫu đơn liên quan đến trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập và vay vốn tín dụng (kick vào tên đơn để tải về) Chi tiết...

Mẫu đơn (19-07-2017 15:49)
Các mẫu đơn như: xin thôi học, xin nghỉ học 1 năm, xin vào học lại, .... các bạn có thể tham khảo khi cần: Chi tiết...

Liên kết
×