English | Français   rss
Liên kết
Danh sách đại biểu tham dự Hội thảo HTQT về KHCN trong các CSGDĐH
  Ban Tổ chức xin cập nhật danh sách các đại biểu khách mời, đại biểu do các CSGDĐH đăng ký tham dự Hội thảo HTQT về KHCN ngày 10/11/2017. Chi tiết...

Chương trình hội thảo HTQT về KHCN trong các CSGDĐH (cập nhật: 11:00, 3/11/2017)
Đây là chương trình dự kiến của Hội thảo HTQT về KHCN trong các CSGDĐH. Chương trình hội thảo sẽ được điều chỉnh, cập nhật cho đến trước ngày hội thảo diễn ra tùy theo tình hình thực tế. Chi tiết...

THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO, ĐI LẠI VÀ LƯU TRÚ Ở HUẾ
Ban Tổ chức Hội thảo xin giới thiệu thông tin về vị trí Đại học Huế, địa điểm tổ chức hội thảo, thông tin đi lại và thông tin về các khách sạn gần với nơi tổ chức hội thảo để các đại biểu ở xa tham khảo. Các đại biểu cần thêm thông tin hỗ trợ về đi lại và lưu trú xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua điện thoại 0234.3845799, email: bkhcn@hueuni.edu.vn. Chi tiết...

Thông báo Hội thảo “Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp” (22-09-2017 05:00)
  Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4152/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 9 năm 2017, Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp”. Chi tiết...

Liên kết
×