English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Cao đẳng
Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Khối thi
Trường Đai học Nông lâm C65 TRỒNG TRỌT A, B
Trường Đai học Nông lâm C66 CHĂN NUÔI - THÚ Y A, B
Trường Đai học Nông lâm C67 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN A, B
Trường Đai học Nông lâm C68 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI A
Trường Đai học Nông lâm C69 CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN A
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM