English | Français   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Bộ
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
B2020-DHH-05 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và phòng trừ sinh học nấm Didymella bryoniae gây bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu ở miền Trung Việt Nam Lê Như Cương Trần Đăng Hòa, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Xuân Phương, Thái Thị Huyền, Nguyễn Văn Quy, Trần Đăng Tuấn Vũ, Ngô Thạch Quỳnh Huyên, Lê Thị Thu Thảo 2020 2022
B2020-ĐHH Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam Nguyễn Thu Hằng 2020 2020
B2020-DHH-02 Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam Dương Quang Hiệp Trần Thị Tâm 2020 2022
B Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật làm tăng hàm lượng asiaticoside và hoạt tính chống oxi hóa trong cây rau má Huế (Centenlla asiatica L.) và chế biến thực phẩm chức năng Hoàng Hải Lý 2020 2021
B2020-DHH-08 Đánh giá hiện trạng quần thể và đa dạng di truyền của các loài nhông cát giống Leiolepis Cuvier, 1829 (Reptilia) ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngô Văn Bình 2020 2022
B Thơ Việt Nam đương đại đầu thế kỷ XXI nhìn từ Lý thuyết Phê bình huyền thoại Lê Thị Cẩm Vân 2020 2020
B2020-DHH-10 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ TOÀN VẸN MÔI TRƯỜNG (EII) PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC ĐÔ THỊ DI SẢN Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Xuân Nhựt 2020 2021
Cấp Bộ Nghiên cứu đa dạng di truyền và liên kết quần thể trên cá Chình Hoa (Anguilla marmorata) tại Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đức Thành, Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thúy Hằng (ts) 2020 2021
B2020-DHH-16 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chất trong kiểm nghiệm dược phẩm đa thành phần bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis kết hợp chemometrics Trần Thúc Bình Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Ái Mỹ, Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hồ Xuân Anh Vũ, Tăng Thị Tuyền 2020 2021
B2020-TNA-07 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông các Tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới Nguyễn Thị Thùy Trang 2020 2022
DHH2020-02-145 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định Hoàng Gia Hùng Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Trọng Dũng 2020 2021

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×