English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo Công bố quốc tế của nhà khoa học và Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín (18-12-2019 17:00)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ Dự án xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Science) gia nhập cơ sở dữ liệu trích dẫn ASEAN, ngày 18/12/2019, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo tập huấn công bố quốc tế của nhà khoa học và nâng cao chất lượng tạp chí khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín. Tham dự có TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Q.Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế;  GS.TS. Philippe Quentin, Trường Đại học Bordeaux 1, Pháp; PGS. TS. Từ Bình Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng Nafosted; PGS. TS. Đoàn Thị Yến Oanh, Phó Giám đốc Nhà Xuất Bản Khoa học Tự nhiên VAST, Thư ký tòa soạn Tạp chí Hóa học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên, các nhà khoa học Đại học Huế.

 

Hội thảo Công bố quốc tế của nhà khoa học và Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín

 

Chất lượng tạp chí khoa học là thước đo kết quả khoa học của một tổ chức nghiên cứu, của trường đại học và của một quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của giáo dục đại học việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của mỗi cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng. Chất lượng tạp chí khoa học cũng là một trong những chỉ số trong việc xếp hạng chất lượng đại học của quốc gia cũng như quốc tế.

 

Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Huế có 6 chuyên ngành riêng biệt bao gồm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Trái đất và Môi trường, Kỹ thuật và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Phát triển. Tạp chí Khoa học Đại học Huế đang tiệm cận với thông lệ xuất bản quốc tế. Tạp chí có website chuẩn dựa trên phần mềm của hệ thống tạp chí mở ( Open Journal Systems OJS); có mã số chuẩn cho bản in (p-ISSN) và bản điện tử (e-ISSN); tất cả quy trình xuất bản đều thực hiện thông qua phương thức online; các tạp chí và bài báo xuất bản đều có định dạng DOI (Digital Object Identifier).

 

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Huế đạt chuẩn quốc tế, Đại học Huế đã thực hiện Dự án xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Science) gia nhập cơ sở dữ liệu trích dẫn ASEAN. Dự án được thực hiện trong 3 năm từ 2019 đến 2021. Đến nay, Dự án đã được triển khai được 1 năm và hoàn thành cơ bản các mục tiêu như kế hoạch đề ra. Tạp chí đang hoàn thiện công tác xây dựng toàn bộ chính sách tạp chí bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thực hiện công tác trao đổi chuyên môn và học thuật, giao lưu, hợp tác với các đơn vị, tạp chí trong và ngoài nước.

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Q. Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Q.Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế cho biết, mục đích của Hội thảo nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xuất bản để gia nhập các tổ chức chỉ mục như ACI, SCOPUS và nâng cao khả năng thành công trong công bố quốc tế cho các nhà khoa học Đại học Huế.

 

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe các tham luận: Các tiêu chí của Web of Science và Scopus khi đánh giá và lựa chọn các tạp chí khoa học vào danh mục trích dẫn; Tạp chí khoa học Việt Nam và việc đáp ứng các chỉ mục quốc tế uy tín; Làm thế nào để viết một bài báo khoa học; Một vài kinh nghiệm trong việc công bố quốc tế trong linh vực hóa học môi trường; công cụ hữu ích để viết một bài báo khoa học… Các đại biểu và nhà khoa học đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức viết các bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín, có chỉ số cao trong nước và quốc tế; các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học của các cơ sở đại học nói chung và Tạp chí Khoa học Đại học Huế nói riêng.

 

GS.TS. Philippe Quentin, Trường Đại học Bordeaux 1, Pháp trình bày báo cáo tại Hội thảo

Trần Đức

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×