English   rss
Liên kết
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013-2018 (07-07-2017 04:18)

Chủ tịch:           PGS.TS Nguyễn Duân

Điện thoại:        0983.037.595

Email:               nguyenhoangduan@gmail.com

 

Phó Chủ tịch:  TS. Nguyễn Công Hào

Điện thoại:        0914.019.520

Email:               nchao@hueuni.edu.vn

 

Văn phòng

Điện thoại:     0234.3826565 

 

 1. Ban thường vụ Công đoàn Đại học Huế, Khóa IV, Nhiệm kỳ 2013-2018

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Duân

Chủ tịch

2

Nguyễn Công Hào

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thành Nhân

Ủy viên thường vụ

4

Trần Văn Hoà           

Ủy viên thường vụ

5

Trương Thị Bích Phượng

Ủy viên thường vụ

6

Lê Trọng Thực         

Ủy viên thường vụ

7

Võ Thị Hồng Vũ

Ủy viên thường vụ

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế, Khóa IV, Nhiệm kỳ 2013-2018

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Duân

Chủ tịch

2

Nguyễn Công Hào

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thành Nhân

Ủy viên Thường vụ

4

Trần Văn Hoà           

Ủy viên Thường vụ

5

Trương Thị Bích Phượng

Ủy viên Thường vụ

6

Lê Trọng Thực         

Ủy viên Thường vụ

7

Võ Thị Hồng Vũ

Ủy viên Thường vụ

8

Trần Đăng Huy

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Đào Mộng Điệp

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Trần Thanh Phước

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Dương Văn Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Ngô Thị Lan Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Lâm Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Đoàn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đào Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Bùi Văn Chiêm

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Trần Trung Hỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Lê Thị Kim Liên

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Lê Duy Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Phan Thanh Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Hồ Thanh Thiên

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Lê Đức Minh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Vũ Trung Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành

 

3. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế, Khóa IV, Nhiệm kỳ 2013-2018

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Trọng Thực         

Chủ nhiệm UBKTCĐ

2

Nguyễn Minh Cần

Phó Chủ nhiệm UBKTCĐ

3

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Bắc

Ủy viên

5

Nguyễn Dư Trai

Ủy viên

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×