English | Français   rss
Liên kết
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2023-2028
Góp ý

Chủ tịch:           PGS.TS Nguyễn Duân

Điện thoại:        0983.037.595

Email:               nguyenhoangduan@gmail.com

 

Phó Chủ tịch:  TS. Nguyễn Công Hào

Điện thoại:        0914.019.520

Email:               nchao@hueuni.edu.vn

 

Phó Chủ tịch:  TS. Trần Đăng Huy

Điện thoại:        0913.439.282

 

Email:            tdhuydhh@hueuni.edu.vn

 

Văn phòng

Điện thoại:     0234.3826565 

 

  

1. Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế, Khóa VI, Nhiệm kỳ 2023-2028

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Duân

Chủ tịch

2

Nguyễn Công Hào

Phó Chủ tịch

3

Trần Đăng Huy

Phó Chủ tịch

4

Lê Văn Chi

Ủy viên  Ban Thường vụ

5

Đào Mộng Điệp

Ủy viên  Ban Thường vụ

6

Tôn Nữ Quỳnh Chi         

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Huỳnh Văn Chương

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Phan Minh Huấn

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Dương Minh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Văn lạc

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Lê văn Tường Lân

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Phan Thanh Quang

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Trần Minh Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Lê Hồ Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Dương văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

 

2. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế, Khóa VI, Nhiệm kỳ 2023-2028

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Công Hào         

Chủ nhiệm UBKT

2

Trần Văn Hải

Phó Chủ nhiệm UBKT

3

Lê Minh Đức

Ủy viên

4

Nguyễn Mậu Lợi

Ủy viên

5

Phạm Bá Thiện

Ủy viên

 

Liên kết
×