English   rss
Liên kết
Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices (14-09-2016 09:42)

 

MERGING VOICES là một dự án trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ – Key Action 1 International Credit Mobility được Cộng đồng Châu Âu tài trợ và do Đại học NOVA de Lisboa, Bồ Đào Nha điều phối. Dự án nhằm hỗ trợ các chương trình trao đổi sinh viên (bậc đại học và sau đại học) và cán bộ (giảng dạy và hành chính) giữa các cơ sở giáo dục của Bồ Đào Nha và 12 nước đối tác trong chương trình.

 

Đại học Huế là một trong ba đại học của Việt Nam được phê duyệt là đối tác của chương trình Erasmus+ International Credit Mobility Programme (Chương trình Trao đổi Tín chỉ Quốc tế Eramus +) trong giai đoạn từ 2016 – 2018 để thực hiện dự án trên. 

 

• Các chương trình trao đổi thuộc dự án bao gồm:

- Chương trình trao đổi sinh viên bậc đại học: 03-06 tháng

- Chương trình trao đổi sinh viên bậc sau đại học (Thạc sĩ/Tiến sĩ): 03 – 06 tháng

- Chương trình trao đổi cán bộ giảng dạy và hành chính: 07 ngày

 

• Hình thức nộp hồ sơ tham gia chương trình: 

Trực tuyến tại địa chỉ: http://mergingvoices.unl.pt/apply

• Thời hạn nộp hồ sơ:  Ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Đại học Huế thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham gia chương trình học bổng trên.

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×