English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023 (21-08-2023 10:27)
Góp ý

Ngày 21/8/2023, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên họp để xem xét, bỏ phiếu bầu đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2022 – 2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, các cá nhân và tập thể sau đây được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng (có danh sách kèm theo).

 

Đề nghị các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế thông báo rộng rãi đến tất cả các viên chức và người lao động trong đơn vị. Mọi câu hỏi, thắc mắc xin gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại học Huế trước ngày 01 tháng 9 năm 2023. Sau thời gian trên, Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại học Huế không giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bầu xét. Các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách bổ sung báo cáo thành tích và minh chứng đúng quy định về hình thức, nội dung và số lượng, gửi theo đơn vị về Đại học Huế (qua Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế) trước ngày 16 tháng 9 năm 2023. Đại học Huế không công nhận và không đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân không bổ sung báo cáo thành tích và minh chứng theo đúng quy định./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×