English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai, liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2023 đợt 3 (19-10-2023 14:46)
Góp ý

Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học bằng hai, liên thông từ trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2023 đợt 3 như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Liên kết
×