English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Danh sách cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 (15-08-2023 10:41)
Góp ý

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên họp để xem xét, bỏ phiếu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, 07 cá nhân được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Huế đề nghị công nhận Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023 (Có danh sách kèm theo).

 

Đại học Huế lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 07 cá nhân này đến ngày 25/8/2023. Đề nghị các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế thông báo rộng rãi đến tất cả các viên chức và người lao động trong đơn vị. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế trước ngày 26 tháng 8 năm 2023. Sau thời gian trên, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Đại học Huế không giải quyết các đơn thư liên quan. Các cá nhân có tên trong danh sách bổ sung báo cáo thành tích và minh chứng, gửi về Đại học Huế (qua Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế) trước ngày 26 tháng 8 năm 2023. Đại học Huế không đề nghị công nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 đối với những cá nhân không bổ sung báo cáo thành tích và minh chứng theo đúng quy định.

Các tin đã đăng
Liên kết
×