English   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Bộ
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
B2000-07-61-TĐ Nghiên Cứu Những Ảnh Hưởng Của Việc Mở Các Cửa Biển Sau Lũ Đến Sinh Thái Và Tài Nguyên Sinh Vật Ở Vùng Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai, Tỉnh Thừa Thiên Huế Võ Văn Phú, Nguyễn Đắc Tạo, Nguyễn Mộng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Duy Chinh 2017 2017
B2006.06.07 Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình Phan Thanh Bình 2017 2017
B2008.11.07 Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình Phan Thanh Bình 2017 2017
B98.11.01 Tính tạo hình trong trang trí kiến trúc Huế Phan Thanh Bình 2017 2017
B740905 Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận. Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
BT03 - TN - 41 Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hóa không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
BLuận văn thạc sĩ 2003 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B2007 - DHH 03-31 Đánh giá hồ ao ở thành phố Huế phục vụ cải tạo vi khí hậu và một số hoạt động dân sinh Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B2008-DHH03-51MT Nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Nam Tây Nguyên Lê Công Triêm, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B.2008-DHH03-37 Tiềm năng, hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM