English | Français   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Bộ
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
B Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc Phan Nhật Tĩnh 2019 2020
B Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực duyên hải miền Trung Trần Hữu Tuấn 2019 2020
B Nghiên cứu tri thức và hệ thống canh tác bản địa thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam Huỳnh Văn Chương 2019 2020
B Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất rượu men lá tại Bình Trị Thiên Nguyễn Văn Huế 2019 2020
B Nghiên cứu các giải pháp phục hồi và phát triển hệ sinh thái rú cát dựa vào cộng đồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển miền Trung Hoàng Huy Tuấn 2019 2020
B Bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 Nguyễn Ngọc Kiện 2019 2020
B Cải cách giáo dục ở một số quốc gia Đông Nam Á từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Đặng Văn Chương 2019 2020
B2019-DHH-03 Nghiên cứu huyền thoại trong văn học từ góc nhìn ký hiệu học văn hóa qua trường hợp tiểu thuyết của Yasunari Kawabata và Haruki Lê Thị Diễm Hằng 2019 2020
B Phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng tạo hạt biofloc nhằm ứng dụng trong công nghệ nuôi tôm biofloc tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Hoàng Lộc 2019 2020
B Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Minh Tâm 2019 2020
B Phát triển mô hình hoạt động song song đa cấp để tăng hiệu năng hoạt động của CAPE Hà Viết Hải 2019 2020
B Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn Lê Minh Tâm 2019 2020

Liên kết
×