English   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Bộ
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
B2000-07-61-TĐ Nghiên Cứu Những Ảnh Hưởng Của Việc Mở Các Cửa Biển Sau Lũ Đến Sinh Thái Và Tài Nguyên Sinh Vật Ở Vùng Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai, Tỉnh Thừa Thiên Huế Võ Văn Phú, Nguyễn Đắc Tạo, Nguyễn Mộng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Duy Chinh 2017 2017
B2006.06.07 Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình Phan Thanh Bình 2017 2017
B2008.11.07 Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình Phan Thanh Bình 2017 2017
B98.11.01 Tính tạo hình trong trang trí kiến trúc Huế Phan Thanh Bình 2017 2017
B740905 Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận. Lê Văn Tin Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
BT03 - TN - 41 Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hóa không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
BLuận văn thạc sĩ 2003 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B2007 - DHH 03-31 Đánh giá hồ ao ở thành phố Huế phục vụ cải tạo vi khí hậu và một số hoạt động dân sinh Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B2008-DHH03-51MT Nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Nam Tây Nguyên Lê Công Triêm, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B.2008-DHH03-37 Tiềm năng, hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Tin Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017
B2017-DHH-45 Đặc trưng Deligne-Lusztig của nhóm tuyến tính tổng quát và mô đun nội xạ bất ổn định trên đại số Steenrod Nguyễn Đặng Hồ Hải Nguyễn Duy Ái Nhân, Nguyễn Thế Cường 2017 2017
BKYTH-71 Đánh giá mức độ an toàn của các điểm dân cư dưới tác động của trượt lở đất và lũ quét ở khu vực miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó Hà Văn Hành Trương Đình Trọng, Bùi Thị Thu, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Việt, Trần Ánh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Ngô Tự Do 2017 2017
B2017-DHH-41 Ứng dụng công nghệ TRMM-GIS (Chương trình đo mưa nhiệt đới - Hệ thống thông tin địa lý) trong nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp và đề xuất giải pháp thích ứng tại tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hữu Ngữ Dương Quốc Nõn, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Hồ Lam, Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thị Nhật Linh 2017 2017
B2017-DHH-09-QG Nghiên cứu bảo tồn giống quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa Lê Khắc Phúc, Lê Như Cương, Nguyễn Hồ Lam, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn THI Dung, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Kim Toản, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang 2017 2017
B2017-DHH-43 Nghiên cứu phục hồi và phát triển bền vững các loài mây nước dưới tán rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Lợi Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Dưỡng, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên 2017 2017

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM