English   rss
Liên kết
Ban Tổ chức cán bộ

 1. PGS. TS. Nguyễn Duân

Trưởng ban

Email:nguyenduan@hueuni.vn

2. TS. Đỗ Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

Email: dmanhhung@hueuni.edu.vn

 

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM