English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019 (23-10-2017 08:46)
Góp ý

 

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

 - Khoa học cơ bản
-  Đào tạo kỹ sư
-  Kinh tế và quản lý
-  Luật

 Học bổng được cấp trong thời gian như sau:

 -    Mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2

 -   Ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

 Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

 Thời gian:

 Hạn cuối cùng nhận hồ sơ

5 tháng 1 năm 2018

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn

Trong tháng 3 năm 2018

Thông báo kết quả

Kể từ giữa tháng 4 năm 2018

 

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
×