English | Français   rss
Liên kết
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2021-2026
Góp ý

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Thành viên điều hành Hội đồng Đại học Huế

1

Ông Trần Đăng Hòa

Thành viên điều hành Hội đồng Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành phần đương nhiên

2

Ông Lê Anh Phương

Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Đại học Huế, Giám đốc Đại học Huế

3

Ông Nguyễn Duân

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế, Thư ký Hội đồng Đại học Huế

4

Bà Nguyễn Hoàng Nhật Quyên

Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM, Đại học Huế, Sinh viên Trường Đại học Khoa học

5

Ông Lê Văn Chi

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

6

Ông Phan Lê Chung

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

7

Ông Phan Khoa Cương

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

8

Ông Dương Tuấn Quang

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

9

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế

10

Ông Bùi Quang Vũ

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

11

Bà Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Ông Nguyễn Xuân Thành

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên bầu

13

Ông Bùi Văn Lợi

Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Phó Giám đốc Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

14

Ông Nguyễn Hoàng Lộc

Giảng viên Cao cấp, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

15

Bà Bùi Thị Nguyệt

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

16

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

17

Ông Phạm Như Hiệp

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

18

Ông Đặng Ngọc Hoàng

Tổng Giám đốc Công ty MSD AH Việt Nam

19

Ông Phạm Phú Phát

Phó Tổng Giám đốc CTCP CP Việt Nam

20

Ông Lê Bá Phúc

Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

21

Ông Nguyễn Nhật Quang

Giám đốc VNPT tỉnh Thừa Thiên Huế

22

Ông Hồ Thắng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

23

Ông Nguyễn Đại Viên

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Liên kết
×