English | Français   rss
Liên kết
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2021-2026
Góp ý

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

 

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

 

1

Ông Huỳnh Văn Chương

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Phó Giám Đại học Huế

 

 

Thành viên không phải bầu

 

2

Ông Nguyễn Quang Linh

Giám đốc Đại học Huế

 

3

Ông Nguyễn Duân

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

 

4

Bà Phan Thị Thu Uyên

Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM, Đại học Huế, Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

 

5

Ông Lê Văn Chi

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

6

Ông Phan Lê Chung

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

 

7

Bà Liêu Linh Chuyên

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

8

Ông Phan Khoa Cương

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 

9

Ông Trần Đăng Hòa

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

 

10

Ông Dương Tuấn Quang

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

11

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế

 

12

Ông Bùi Quang Vũ

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

13

Bà Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

 

Đại diện bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14

Ông Nguyễn Xuân Thành

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

ngoài ĐH Huế

 

Thành viên bầu

 

15

Bà Hồ Thị Vân Anh

Phó trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đại diện giảng viên

16

Nguyễn Hoàng Lộc

Giảng viên Cao cấp, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Đại diện giảng viên

17

Ông Lê Anh Phương

Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Đại diện giảng viên

18

Ông Bùi Văn Lợi

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Huế

Đại diện giảng viên

19

Bà Bùi Thị Nguyệt

Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Đại diện viên chức

20

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành viên ngoài ĐH Huế

21

Ông Phạm Như Hiệp

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

Thành viên ngoài ĐH Huế

22

Ông Đặng Ngọc Hoàng

Tổng Giám đốc Công ty MSD AH Việt Nam

Thành viên ngoài ĐH Huế

23

Ông Phạm Phú Phát

Phó Tổng Giám đốc CTCP CP Việt Nam

Thành viên ngoài ĐH Huế

24

Ông Lê Bá Phúc

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành viên ngoài ĐH Huế

25

Ông Nguyễn Nhật Quang

Giám đốc VNPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành viên ngoài ĐH Huế

26

Ông Hồ Thắng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành viên ngoài ĐH Huế

27

Ông Nguyễn Đại Viên

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành viên ngoài ĐH Huế

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×