English | Français   rss
Liên kết
Học bổng France Excellence: mời nộp hồ sơ năm 2019 (12-11-2018 08:57)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

 

 

 

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm : 


- Khoa học cơ bản 
- Đào tạo kỹ sư 
- Kinh tế và quản lý 
- Luật

 

Học bổng được cấp trong thời gian như sau : 

- mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2 
- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

 

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

 

Thời gian :

 

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ 4 tháng 1 năm 2019

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn:

Trong tháng 3 năm 2019
Thông báo kết quả Kể từ giữa tháng 4 năm 2019

 

Tải quy định về chương trình học bổng France Excellence 2019-2020

Tải tờ khai xin học bổng France Excellence 2019 dưới dạng file pdf hay file word

Tải FAQ

 

Thông tin chi tiết: https://vn.ambafrance.org/Chuong-trinh-hoc-bong-France-Excellence-moi-nop-ho-so-2019 

 
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×