English | Français   rss
Liên kết
Một số hướng dẫn và lưu ý về tra cứu, kiểm tra tạp chí quốc tế uy tín
Góp ý

Ban KHCN&QHQT Đại học Huế xin giới thiệu một số hướng dẫn tra cứu và lưu ý về tạp chí khoa học quốc tế uy tín, nhằm giúp cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu Đại học Huế tránh mắc phải các sai sót trong quá trình gửi bản thảo đăng bài cũng như kiểm tra bài đã đăng khi nghiệm thu đề tài, xét khen thưởng.

 

A. Tra cứu một tạp chí có đang thuộc danh mục Scopus hay WoS Core Collection

 

*Danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources

 

1. Tra cứu trực tuyến bằng tên tạp chí hay chí số ISSN, nếu có kết quả click vào tên tạp chí và xem kỹ thời gian tạp chí được chỉ mục ở “Scopus coverage years”.

 

2. Tải về file danh mục (file excel) ở “Download Scopus Source List” để tra cứu offline. File này được Scopus cập nhật khá thường xuyên (tối thiểu 4 tháng/1 lần). Phải login vào tài khoản Scopus mới tải được (có thể tạo tài khoản miễn phí tại “Create account”). Có thể tham khảo file mới nhất do Ban KHCN&QHQT lưu tại đây.

 

Chú ý: Việc tra cứu trên SCImago (https://www.scimagojr.com/) cũng cho phép xác nhận tạp chí có thuộc Scopus hay không, cùng với hạng tạp chí (Q). Tuy nhiên, do mỗi năm SCImago chỉ lấy danh mục tạp chí từ Scopus 1 lần (vào tháng 4-5), tốt hơn hết nên tra cứu trực tiếp trên website Scopus theo 2 cách trên. Khi tra cứu trên Scopus, cũng có thể xác định hạng Q (theo tứ phân vị) dựa vào Percentile ở mục CiteScore Rank (ví dụ, nếu Percentile là 36th thì sẽ ứng với hạng Q2).

 

*Danh mục WoS: https://mjl.clarivate.com/home

 

1. Tra cứu trực tuyến bằng tên tạp chí hay chí số ISSN, nếu có kết quả đúng tên tạp chí, kiểm tra ở mục “Web of ScienceCore Collection” xem thuộc danh mục nào: SCIE, SSCI, AHCI hay ESCI. Chú ý, nếu kết quả chỉ có thuộc “Additional Web of ScienceIndexes” thì không phải là tạp chí uy tín thuộc WoS.

 

2. Chọn “Download”, tải về các file danh mục liên quan (file excel) để tra cứu, hoặc file JCR20xx để tra cứu nhanh. Phải login vào tài khoản Clarivate mới tải được (có thể tạo tài khoản miễn phí tại “Create Free Account”). Có thể tham khào các file mới nhất do Ban KHCN&QHQT lưu tại đây.

 

Chú ý: Clarivate cũng xếp hạng Q các tạp chí cùng với chỉ số IF, nhưng Q của Clarivate có thể khác với Q của SCImago. Tuy nhiên, để tra cứu IF và Q theo Clarivate phải có tài khoản trả tiền. Có thể tham khảo file cập nhật do Ban KHCN&QHQT lưu tại đây.

 

*Xử lý vấn đề bài báo đăng tạp chí không còn thuộc danh mục quy định

 

- Khi nghiệm thu đề tài hoặc xét khen thưởng bái báo xảy ra tình huống tạp chí đăng bài đã không còn thuộc danh mục Scopus hoặc WoS tại thời điểm nghiệm thu hay xét thưởng.

 

- Đối với đề tài KHCN cấp Đại học Huế và khen thưởng của Đại học Huế sẽ xử lý như sau:

 

+ Cần có thông tin “Ngày nhận bài” ghi trên bài báo hoặc nếu không có thì chủ nhiệm đề tài phải cung cấp minh chứng ngày gửi bài/được xác nhận đã nộp bản thảo (tốt nhất in ra PDF email liên quan).

 

+ Nếu ngày tạp chí nhận bài/ngày gửi bài trước khi tạp chí không còn thuộc danh mục (trên các file excel tải về từ Scopus hay WoS có ghi thời gian ở tên file) thì có thể chấp nhận bài báo. Ngược lại thì bái báo sẽ không được chấp nhận.

 

- Do đó, tác giả cần chú ý kiểm tra danh mục cập nhật tại thời điểm nộp bản thảo bài báo (theo cách số 2 ở mỗi danh mục đã nêu ở trên), đồng thời lưu lại mình chứng thời gian khi gửi bản thảo (hoặc phản hồi của tạp chí về việc đã nhận được bản thảo).

 

Chú ý: Cách xử lý này chỉ áp dụng ở Đại học Huế. Đối với nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ, khen thưởng bài báo ở Bộ hay đánh giá bài báo của các Hội đồng Giáo sư sẽ theo quy định của Bộ và các Hội đồng Giáo sư. 

 

B. Kiếm tra một tạp chí có thuộc loại “săn mồi” (predatory) hay “mạo danh” (hijacked)

 

1. Kiểm tra tạp chí “săn mồi” trong Beallslist tại https://beallslist.net/: kiểm tra nhà xuất bản của tạp chí (mục Publishers) hay tạp chí riêng rẽ (mục Standalone Journals).

 

2. Kiểm tra tạp chí “mạo danh” theo khuyến cáo của trang “Retraction Watch” bằng file excel tải về từ https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-hijacked-journal-checker/ (click vào đường link ở dòng “Welcome to the Retraction Watch Hijacked Journal Checker) hoặc trực tiếp tại đây. File này được cộng đồng khoa học cập nhật thường xuyên.

 

3. Ngoài ra, có thể tìm hiểu thông tin trên các diễn đàn khoa học như ResearchGate (https://www.researchgate.net/) hay ở các comments bên dưới khi vào xem thông tin một tạp chí trên SCImago.

 

Tìm hiểu thêm về công bố khoa học quốc tế uy tín tại: https://cdgs.hueuni.edu.vn/news/tim-hieu-ve-cong-bo-khoa-hoc-quoc-te.html

 

Cần hỗ trợ thêm xin liên hệ về Ban KHCN&QHQT Đại học Huế:

  1. PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, email: pklieu@hueuni.edu.vn
  2. ThS. Nguyễn Anh Toàn, email: natoan@hueuni.edu.vn

 

Phạm Khắc Liệu

Liên kết
×