English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Trường ĐH Rennes 1, Pháp
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 2244/QĐ-ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Trường ĐH Rennes 1, Pháp

- Ghi chú: Tiếng Pháp

Liên kết
×