English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Viện Công Nghệ Tallaght, Ireland
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7349002

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Viện Công Nghệ Tallaght, Ireland

- Ghi chú: Tiếng Anh

Liên kết
×