English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Krems, Áo.
- Đơn vị quản lý: Đại học Huế

- Mã ngành: LKĐT

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Krems, Áo.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×