English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình cử nhân ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHH và Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Ngoại ngữ

- Mã ngành: 234/ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình cử nhân ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHH và Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Liên kết
×