English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình cử nhân ngành Tiếng Trung liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Ngoại ngữ

- Mã ngành: 1033/ ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình cử nhân ngành Tiếng Trung liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×