English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình cử nhân ngành Tiếng Trung liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Ngoại ngữ

- Mã ngành: 1033/ ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình cử nhân ngành Tiếng Trung liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Liên kết
×