English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / THỐNG KÊ KINH TẾ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7310107

- Tên chương trình đào tạo: THỐNG KÊ KINH TẾ

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo chuyên ngành THỐNG KÊ KINH DOANH

Liên kết
×