English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7340121

- Tên chương trình đào tạo: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo 

Liên kết
×