English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TIẾNG ANH
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Ngoại ngữ

- Mã ngành: 711

- Tên chương trình đào tạo: [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TIẾNG ANH

- CHUẨN ĐẦU RA:

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ ĐKDT (hoặc qua bưu điện) và dự thi tại Trường đại học Phú Yên.

- Thí sinh trúng tuyển học tại Trường đại học Phú YênLiên kết
×