English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / KỸ THUẬT PHẦN MỀM
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 7480103

- Tên chương trình đào tạo: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo

 

Download chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

Liên kết
×