English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / KỸ THUẬT ĐIỆN
- Đơn vị quản lý: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

- Mã ngành: 7520201

- Tên chương trình đào tạo: KỸ THUẬT ĐIỆN

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số:477 /QĐ-ĐHH ngày 21  tháng 3  năm 2014   

của Giám đốc Đại học Huế)

 

TT

Mã HP

TÊN HỌC PHẦN

Số TC

HỌC KỲ

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        

CTR1015

Những nguyên lý của CNMLN

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2        

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3        

CTR1033

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II. Khoa học tự nhiên

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4        

TOA1043

Toán cao cấp A1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5        

TOA1053

Toán cao cấp A2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6        

TOA1062

Toán cao cấp A3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

7        

TOA1072

Xác suất thống kê

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8        

HOA1083

Hóa học đại cương &TH

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9        

VLY1094

Vật lý đại cương và THVL ĐC

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10    

TIN1112

Tin học đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11    

MTR1122

Khoa học môi trường đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Khoa học Xã hội - Nhân văn

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12    

LUA1132

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13    

NCK1142

Phương pháp NC khoa học

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ngoại ngữ(có chứng chỉ riêng) A1, A2, B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Giáo dục thể chất(chứng chỉ riêng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Giáo dục quốc phòng(chứng chỉ riêng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kiến thức cơ sở ngành 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các học phần bắt buộc

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14    

KTR2012

Hình học họa hình

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

15    

KTR2022

Vẽ kỹ thuật & VKT trên máy tính

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

16    

KTD2032

Thông tin số

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

17    

KTD2044

Mạch điện & thí nghiệm

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

18    

KTD2053

Mạch điện tử & thí nghiệm

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19    

KTD2062

Lý thuyết trường điện từ

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

20    

KTD2072

Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21    

KTD2082

An toàn điện

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

22    

KTD2092

Vật liệu điện

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

23    

ANH2112

Tiếng Anh chuyên ngành KTĐ

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2. Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

24    

CKD2122

Cơ khí học đại cương

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25    

KMT2132

Kĩ thuật máy tính và ghép nối

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kiến thức chuyên ngành 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các học phần bắt buộc

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26    

KTD3013

Kỹ thuật đo lường & thí nghiệm

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

27    

KTD3022

Linh kiện và điện tử tương tự

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

28    

KTD3032

Kĩ thuật xung số

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

29    

KTD3042

Kĩ thuật vi xử lí

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

30    

KTD3053

Xử lí số tín hiệu

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

31    

KTD3063

Điều khiển số & thí nghiệm

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

32    

KTD3072

Đồ án Điều khiển số

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

33    

KTD3082

Ngắn mạch trong hệ thống điện

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

34    

KTD3094

Điện tử công suất & thí nghiệm

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

35    

KTD3112

Đồ án điện tử công suất

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

36    

KTD3124

Máy điện & thí nghiệm

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

37    

KTD3132

Đồ án máy điện

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

38    

KTD3143

Khí cụ điện & thí nghiệm

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

39    

KTD3153

Truyền động điện & thí nghiệm

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

40    

KTD3164

Hệ thống cung cấp điện & TN

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

41    

KTD3172

Đồ án hệ thống cung cấp điện

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

42    

KTD3183

 Kỹ thuật cao áp & thí nghiệm

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

43    

KTD3192

Giải tích mạng điện

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

44    

KTD3213

Phần điện trong trạm biến áp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

45    

KTD3222

Đồ án thiết kế phần điện TBA

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

46    

KTD3233

Phần điện trong nhà máy điện

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

47    

KTD3243

Vận hành hệ thống điện

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

48    

KTD3253

Tự động hóa hệ thống điện

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

49    

KTD3263

Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

50    

KTD3272

Kĩ thuật lập trình

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2. Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 HP)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

51    

KTD3282

Quy hoạch phát triển hệ thống điện

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52    

KTD3292

Vận hành nhà máy thủy điện

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53    

KTD3312

Lưới điện phân phối

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54    

KTD3222

Thông tin, điều độ hệ thống điện

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55    

KTD4012

Thực tập nhận thức, tham quan

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

56    

KTD4022

Thực tập công nhân xưởng điện

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

57    

KTD4033

Thực tập kĩ sư nhà máy điện

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

58    

KTD4044

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

59    

KTD40510

Đồ án tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA

150

16

16

15

16

14

14

14

15

16

14

 

 

Liên kết
×