English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Nông nghiệp hữu cơ
- Đơn vị quản lý: Viện Công nghệ Sinh học

- Mã ngành: Thí điểm

- Tên chương trình đào tạo: Nông nghiệp hữu cơ

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

 

Thông tin chi tiết: 

 

http://huib.hueuni.edu.vn/tuyen-sinh-sdh/  

Liên kết
×