English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Y tế công cộng
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược

- Mã ngành: 9720701

- Tên chương trình đào tạo: Y tế công cộng

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Sức khoẻ cộng đồng
2
Bắt buộc
 
2
Dịch tễ học can thiệp
2
Bắt buộc
 
3
Đánh giá hoạt động y tế
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Kết hợp thống kê và quan hệ nhân quả
2

Tự chọn

5
Xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS
2

Tự chọn

6
Truyền thông giáo dục sức khoẻ
2

Tự chọn

7
Phòng chống bệnh lao
2

Chuyên đề

 
8
Phòng chống bệnh đái tháo đường
2

Chuyên đề

 
9
Phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
2

Chuyên đề

 
Liên kết
×