English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / THIẾT KẾ THỜI TRANG
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Nghệ thuật

- Mã ngành: 7210404

- Tên chương trình đào tạo: THIẾT KẾ THỜI TRANG

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

KIẾN THỨC

- Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương chứng chỉ B;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

 

KỸ NĂNG CƠ BẢN

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế thời trang;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

 

KỸ NĂNG TƯ DUY

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực thiết kế thời trang;  Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế thời trang; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế thời trang một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế thời trang.

 

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN THỰC TẾ, KỸ NĂNG MỀM 

- Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu cũng như làm việc theo nhóm, theo dự án.

- Linh hoạt trong giải quyết công việc theo kế hoạch, tổ chức làm việc trong phạm vi chuyên môn của mình.

- Có khả năng khai thác, vận dụng sử dụng các công cụ như trang thiết bị, máy tính, các phần mềm chuyên dụng để phục vụ chuyên môn.

 

THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

- Có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo, tâm huyết với nghệ thuật, tinh thần nhân văn sâu sắc; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu, chọn lọc học tập tinh hoa nhân loại trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

 

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Cử nhân ngành Thiết kế thời trang:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế thời trang như sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc dân dụng có tính thẩm mỹ cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực thời trang

 

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG 

- Cử nhân ngành mỹ thuật ứng dụng sau khi tốt nghiệp có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp của bản thân thông qua quá trình tìm tòi, sáng tạo không ngừng trong thực tiễn. Đồng thời có thể tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng ngắn hạn về thiết kế mỹ thuật ứng dụng trong và ngoài nước;

- Có thể học cao học sau đại học (thạc sĩ) và làm nghiên cứu sinh các ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng và nghệ thuật học hoặc lý luận mỹ thuật ứng dụng ở các trường đại học trong và ngoài nước.

Liên kết
×