English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / THIẾT KẾ NỘI THẤT
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Nghệ thuật

- Mã ngành: 7580108

- Tên chương trình đào tạo: THIẾT KẾ NỘI THẤT

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuyên ngành Thiết kế Nội thất

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế trang trí nội thất các công trình kiến trúc công nghiệp, thương mại, văn hóa và dân dụng.

Chuyên ngành Thiết kế truyền thống

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế tạo dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế và tạo dáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Liên kết
×