English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm

- Mã ngành: 7510201

- Tên chương trình đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

- CHUẨN ĐẦU RA:

1. Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng   của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ B tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.

- Có trình độ Anh văn B hoặc IELTS 4.0; TOEFL 350; TOEIC 300

- Có hiểu biết về kiến thức cơ sở thuộc khối ngành kỹ thuật công nghiệp

- Có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí bảo quản, chế biến. Có kiến thức cần thiết về các quá trình công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm có sự tác động của máy móc, thiết bị liên quan.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp: Vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, kho bãi, dây chuyền phục vụ quá trình sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông              nghiệp.

- Có khả năng chủ động nghiên cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình sản xuất. Tính toán, thiết kế, chế tạo các thiết bị và chuyển giao             khoa học công nghệ phục vụ trong lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.

- Kỹ năng về tổ chức quản lý điều hành; Tư vấn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, lắp đặt thiết bị tại các cơ sở sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình thiết kế, chế tạo; bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt thiết bị.

3. Thái độ, hành vi

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và thế giới.

- Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Vị trí công tác và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

     Sau khi ra trường có khả năng làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý, kiểm định và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm;

-Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh máy móc thiết bị;

-Nhân viên bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.

-Các tổ chức phi chính phủ.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

 

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2288/QĐ-ĐHH ngày 05 tháng 11 năm 2012

của Giám đốc Đại học Huế)

 

Mã ngành:                 D510201

Loại hình đào tạo:    Chính quy

Đơn vị đào tạo:         Trường Đại học Nông Lâm

 

1. Mục tiêu đào tạo

            Đào tạo người Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến Cơ khí; có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp. Áp dụng quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và chuyển điểm theo quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ GDĐT.

7. Nội dung chương trình (Tên và khối lượng các học phần)

TT

 Mã học phần

Tên học phần

Số TC

A

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

48

I

 

Lý luận chính trị

10

       1.             

CTR1016

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

       2.             

CTR1017

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

       3.             

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

       4.             

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

II

 

Giáo dục thể chất

 

III

 

Giáo dục quốc phòng

 

IV

 

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT

34

       5.             

ANH1013

Ngoại ngữ không chuyên 1

3

       6.             

ANH1022

Ngoại ngữ không chuyên 2

2

       7.             

ANH1032

Ngoại ngữ không chuyên 3

2

       8.             

CBAN11203

Toán cao cấp A1

3

       9.             

CBAN11304

Toán cao cấp A2

4

      10.           

CBAN11703

Xác suất - Thống kê

3

      11.           

CBAN10204

Hóa đại cương

4

      12.           

CBAN11503

Vật lý đại cương

3

      13.           

CBAN11604

Vật lý ứng dụng

4

      14.           

CBAN11002

Tin học đại cương

2

      15.           

CKCN13202

Hình họa

2

      16.           

CKCN19202

Vẽ kỹ thuật

2

V

 

Khoa học xã hội và nhân văn

4

      17.           

LUA1022

Nhà nước và pháp luật

2

      18.           

KNPT14602

Xã hội học đại cương

2

B

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

78

I

 

Kiến thức cơ sở ngành

20

      19.           

CKCN25902

Nhiệt kỹ thuật

2

      20.           

CKCN20803

Cơ học lý thuyết

3

      21.           

CKCN27004

Sức bền vật liệu

4

      22.           

CKCN23102

Dung sai kỹ thuật đo lường

2

      23.           

CKCN24502

Kỹ thuật an toàn và môi trường      

2

      24.           

CKCN26903

Sử dụng và cung cấp điện

3

      25.           

CKCN25704

Nguyên lý chi tiết máy

4

II

 

Kiến thức ngành

36

 

 

Bắt buộc

30

      26.           

CKCN22902

Động cơ đốt trong

2

      27.           

CKCN26003

Ôtô máy kéo và năng lượng mới

3

      28.           

CKCN28903

Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo

3

      29.           

CKCN27702

Thiết kế nhà máy

2

      30.           

CKCN25302

Máy nông nghiệp

2

      31.           

CKCN22503

Điện tử và kỹ thuật số

3

  1.       32.           

CKCN24702

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2

      33.           

CKCN25503

Máy và thiết bị thủy lực

3

      34.           

CKCN24903

Kỹ thuật sử dụng và sửa chữa máy

3

      35.           

CKCN22302

Công nghệ và thiết bị sấy

2

      36.           

CKCN25202

Kỹ thuật và thiết bị lạnh

2

      37.           

CKCN20403

Các thiết bị cơ bản trong chế biến thực phẩm

3

 

 

Tự chọn (6/18)

6

      38.           

CKCN26802

Quy hoạch thực nghiệm

2

      39.           

CKCN24603

Kỹ thuật điện và điện tử

3

      40.           

CKCN25602

Máy xây dựng

2

      41.           

KNPT20902

Kinh doanh nông nghiệp và dịch vụ nông thôn

2

      42.           

KNPT21202

Kinh tế nông nghiệp

2

      43.           

KNPT23202

Quản lý nông trại

2

      44.           

LNGH23403

Máy và thiết bị chế biến lâm sản

3

      45.           

CKCN27802

Thiết kế nhà máy thực phẩm

2

III

 

Kiến thức bổ trợ

6

      46.           

KNPT21602

Kỹ năng mềm

2

      47.           

KNPT24802

Xây dựng và quản lý dự án

2

      48.           

KNPT23002

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

IV

 

Thực tập nghề nghiệp

6

      49.           

CKCN28502

Tiếp cận nghề CNKTCK

2

      50.           

CKCN27202

Thao tác nghề CNKTCK

2

      51.           

CKCN28002

Thực tế nghề CNKTCK

2

V

 

Khóa luận tốt nghiệp

10

      52.           

CKCN23810

Khóa luận tốt nghiệp CNKTCK

10

 

 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

126

 

Liên kết
×