English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7340405

- Tên chương trình đào tạo: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo

Liên kết
×