English | Français   rss
Liên kết
Ban Tổ chức cán bộ

1. TS. Trần Đăng Huy

Trưởng ban

ĐT: 0234.3845919-115

Email:tdhuydhh@hueuni.edu.vn

2. TS. Đỗ Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

Email: dmanhhung@hueuni.edu.vn

 

Liên kết
×