English | Français   rss
Liên kết
CÁC BAN THAM MƯU
Góp ý

I. ỦY BAN KIỂM TRA

1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đồng chí Bùi Văn Lợi, UVTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng ĐHH.
2. Các ủy viên
- Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐHH;
- Đồng chí Phạm Thế Kiên, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHH;
- Đồng chí Lê Văn Bình, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan ĐHH, Phó Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và cơ sở vật chất ĐHH
- Đồng chí Bùi Đức Tính, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế;
- Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó trưởng ban KHCN&QHQT ĐHH

II. BAN TỔ CHỨC

1. Trưởng Ban
Đồng chí Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHH.
2. Phó Trưởng Ban
- Đồng chí Bùi Văn Lợi, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH, Chánh Văn phòng ĐHH.
- Đồng chí Trần Đăng Huy, UVTV Đảng ủy ĐHH, Phó trưởng Ban Kế hoạch, Tài chính và cơ sở vật chất ĐHH.
3.Các ủy viên
- Đồng chí Đoàn Đức Lương, ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật;
- Đồng chí Phan Khoa Cương, ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế;
- Đồng chí Nguyễn Duân, ĐUV ĐHH, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn ĐHH;
- Đồng chí Nguyễn Khoa Hùng, ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYD;
- Đồng chí Trần Đăng Hòa, ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm;
- Đồng chí Võ Trần Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH.

III. BAN TUYÊN GIÁO

1. Trưởng Ban
Đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, ĐUV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH.
2. Phó Trưởng Ban
- Đồng chí Nguyễn Văn Quang, ĐUV ĐHH, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHH;
- Đồng chí Phan Minh Huấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH: Phó trưởng Ban trực Ban Tuyên giáo.
3. Các ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Đình Luyện, ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm;
- Đồng chí Lê Đình Phùng, ĐUV ĐHH, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm;
- Đồng chí Hoàng Bùi Bảo, ĐUV ĐHH, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược;
- Đồng chí Lê Chí Hùng Cường, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHH;
- Đồng chí Hoàng Kim Toản, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ĐHH;
- Đồng chí Phan Thị Kim Liên, UVTV Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHH;
- Đồng chí Võ Thị Hồng Vũ, UVTV Công đoàn ĐHH, Phó Chánh Văn phòng ĐHH.

IV. BAN CHUYÊN MÔN

1. Trưởng Ban
Đồng chí Nguyễn Quang Linh, UVTV Đảng ủy, Giám đốc ĐHH.
2. Phó Trưởng Ban
- Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.
- Đồng chí Trương Quý Tùng, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHH, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH.
3. Các ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, UVTV Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược;
- Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, UVTV Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ;
- Đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, ĐUV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH;
- Đồng chí Đoàn Đức Lương, ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật;
- Đồng chí Trần Thanh Đức, ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm;
- Đồng chí Võ Thanh Tùng, ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học;
- Đồng chí Trương Tấn Quân, ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế;
- Đồng chí Trương Thị Hồng Hải, ĐUV ĐHH, Bí thư chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học ĐHH;
- Đồng chí Đỗ Xuân Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật;
- Đồng chí Ngô Văn Tuấn, ĐUV ĐHH, Phó Trưởng ban phụ trách Ban KH,TC và CSVC ĐHH;
- Đồng chí Trần Hữu Tuấn, ĐUV ĐHH, Khoa Trưởng Khoa Du lịch

V. VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

1. Chánh Văn phòng 
- Đồng chí Nguyễn Duân.
2. Phó Chánh Văn phòng
- Đồng chí Võ Trần Ngọc Minh;
- Đồng chí Phan Minh Huấn.
3. Các chuyên viên
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh;
- Đồng chí Hoàng Thị Thùy Trang;
- Đồng chí Nguyễn Thị Nhạn;
- Đồng chí Lê Thị Trà My;
- Đồng chí Trần Văn Đức;
- Đồng chí Nguyễn Minh Khang.

Liên kết
×