English | Français   rss
Liên kết
Chương trình hội thảo HTQT về KHCN trong các CSGDĐH (cập nhật: 11:00, 3/11/2017)
Góp ý

Đây là chương trình dự kiến của Hội thảo HTQT về KHCN trong các CSGDĐH. Chương trình hội thảo sẽ được điều chỉnh, cập nhật cho đến trước ngày hội thảo diễn ra tùy theo tình hình thực tế.

 

Ngày 9/11/2017 

17:0 – 20:30

Tiệc chào đón đại biểu (theo Giấy mời)

 

Ngày 10/11/2017

BUỔI SÁNG

PHIÊN TOÀN THỂ (Địa điểm: Hội trường 03 Lê Lợi, Tp.Huế)

7:30 – 8:00

Đón tiếp đại biểu, đăng ký

Phần khai mạc            (MC: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn, Trưởng Ban KHCN&MT ĐH Huế)

8:00 – 8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8:10 – 8:20

Phát biểu khai mạc của Giám đốc ĐH Huế, Trưởng Ban Tổ chức

8:20 – 8:30

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phần báo cáo

Chủ tọa:  1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh (Giám đốc  ĐH Huế)

             2. PGS.TS. Phạm Quang Hưng (P. Cục trưởng phụ trách, Cục HTQT, B GD&ĐT)

             3. TS. Trần Nam Tú (Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT)

Thư ký:  PGS.TS. Phạm Khắc Liệu (ĐH Huế)

8:30 – 8:45

Báo cáo đề dẫn

            [Chờ xác nhận] - Lãnh đạo Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT

8:45 – 9:05

Báo cáo giới thiệu hoạt động HTQT trong KH&CN ở Đại học Huế

            PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh - Trưởng Ban HTQT Đại học Huế

9:05 - 9:25

Vai trò của HTQT về KH&CN trong bối cảnh CMCN 4.0 và cơ chế tự chủ

            GS.TS. Trần Văn Nam - Giám đốc Đại học Đà Nẵng

9:25 - 9:45

Phát triển chương trình HTQT về KH&CN của Đại học Cần Thơ

        PGS.TS. Lê Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

9:45 – 10:00

Giải lao

10:00 - 10:20

Tài trợ quốc tế cho nghiên cứu khoa học – cơ hội cho các trường đại học

            Bà Phan Thị Liên Hương - Quỹ Newton, ĐSQ Vương Quốc Anh

            Bà Nguyễn Thu Giang – Hội đồng Anh

10:20 – 10:40

Vai trò của hợp tác quốc tế trong công bố khoa học ở Việt Nam: thực tế và những định hướng

            PGS.TS. Vũ Văn Tích - Đại học Quốc gia Hà Nội

10:40 – 11:00

Chất và số bài báo quốc tế uy tin tỉ lệ thuận với hợp tác nghiên cứu khoa học 

Hướng đến nền kinh tế tri thức

            PGS.TS. Trần Vui Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

11:00 – 11:40

Thảo luận

11:40 – 11:45

Tổng kết phiên toàn thể

11:45 – 13:30

Ăn trưa

(Toàn thể đại biểu, tại Nhà hàng Khách sạn Xanh, số 02 Lê Lợi, Tp.Huế)

   

BUỔI CHIỀU

2 TIẾU BAN HỘI THẢO SONG SONG

Tiểu ban A: Cơ chế, chính sách và nguồn lực cho HTQT về KH&CN

(Địa điểm: Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi, Tp.Huế)

Ban diễn giả (Panellist):

- Nhóm A1: PGS.TS. Phạm Quang Hưng (P.CT Cục HTQT), TS. Nguyễn Thị Nhung (P.VT Viện ĐH Mở HN), PGS.TS. Bùi Đức Tính (Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế)

- Nhóm A2: GS.TS. Đinh Văn Phong (PHT.ĐHBKHN), PGS.TS. Vũ Hoàng Nam (ĐH Ngoại Thương), TS. Đỗ Thị Xuân Dung (ĐHH)

Dẫn dắt (Facilitator): PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh (ĐH Huế)

13:30 – 14:15

Diễn giả nhóm A1 phát biểu

14:15 – 14:45

Thảo luận chung

14:45 – 15:00

Giải lao

15:00 – 15:45

Diễn giả nhóm A2 phát biểu

15:45 – 16:15

Thảo luận chung

16:15 – 16:45

Tổng kết Tiểu ban A

   

Tiểu ban B: Mô hình và phương thức hoạt động HTQT về KH&CN

(Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi, Tp.Huế)

Ban diễn giả (Panellist):

- Nhóm B1:TS. Trần Nam Tú (P.VT Vụ KHCN&MT), PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy (PHT Trường ĐH Y dược, ĐH Huế), GS.TS. Chia Chu Chen (ĐH Thành Công, Đài Loan)

- Nhóm B2: GS.TS. Lê Đức Ngoan (Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế), PGS.TS.Nguyễn Hữu Công (PGĐ ĐH Thái Nguyên), PGS.TS. Nguyễn Hoàng Việt (Trường ĐH Thương Mại)

Dẫn dắt (Facilitator): PGS.TS. Lê Việt Dũng (Trường ĐH Cấn Thơ)

13:30 – 14:15

Diễn giả nhóm B1 phát biểu

14:15 – 14:45

Thảo luận chung

14:45 – 15:00

Giải lao

15:00 – 15:45

Diễn giả nhóm B2 phát biểu

15:45 – 16:15

Thảo luận chung

16:15 – 16:45

Tổng kết Tiểu ban B

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×