English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Hội thảo “Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp” (22-09-2017 05:00)
Góp ý

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4152/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 9 năm 2017, Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp”.

 

1. Mục đích Hội thảo:

-         Đánh giá những thành quđạt được và các tồn tại, hạn chế của hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) về khoa học và công nghệ (KH&CN) tại các cơ sở giáo dục đại học;

-         Chia sẻ, trao đi kinh nghim HTQT về KH&CN giữa các cơ sở giáo dục đại học; thúc đẩy hp tác, liên kết về KH&CN giữa các cơ sở giáo dục đại học với các tổ chức, đối tác nước ngoài;

-         Khuyến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy HTQT về KH&CN tại các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới.

 

2. Nội dung Hội thảo:

-         Vai trò của HTQT trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

-         Các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến HTQT về KH&CN;

-         Các phương thức và mô hình HTQT về KH&CN hiệu quả và bền vững, kinh nghiệm ở các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế;

-         HTQT về KH&CN trong bối cảnh tự chủ đại học và Cách mạng Công nghiệp 4.0;

-         Các giải pháp, các kiến nghị nhằm thúc đẩy HTQT về KH&CN tại các cơ sở giáo dục đại học (cơ chế chính sách, tiêu chí đánh giá hoạt động HTQT về KH&CN, năng lực đội ngũ triển khai hoạt động HTQT về KH&CN, phương thức và mô hình HTQT về KH&CN...).

 

3. Hình thức tổ chức: Gồm 01 phiên Hội thảo toàn thể và các tiểu ban song song.

 

4. Thành phn tham dHội thảo:

-         Lãnh đo BGiáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Vụ, Cục liên quan của 02 Bộ;

-         Lãnh đo Tnh Tha Thiên Huế và mt ss, ngành liên quan của Tỉnh;

-         Lãnh đạo Đại học Huế, các ban chức năng và các trường đại học, đơn vị trực thuộc;

-         Đại diện 02 Đại học Quốc gia;

-         Lãnh đạo, trưởng ban/phòng KH&CN-HTQT, trưởng các dự án, chương trình hợp tác với đối tác nước ngoài của các đại học, trưng đi hc, học viện, vin nghiên cu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Một số tổ chức, cơ sở giáo dục đại học quốc tế có quan hệ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

5. Thi gian và địa đim:

-         Thời gian: Ngày 10 tháng 11 năm 2017 (01 ngày).

-         Địa điểm: Đại học Huế, Số 03 và 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

 

6. Đăng ký tham dự và gửi bài tham luận:

 

6.1. Phương thức đăng ký: Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký tham dự Hội thảo, báo cáo tham luận, báo cáo poster qua mẫu trực tuyến có tại Thông báo Hội thảo trên Website http://hueuni.edu.vn hoặc trực tiếp tại https://goo.gl/forms/eGJWxVZKPzKpyOdK2.

 

6.2. Các mốc thời gian chính:

- Đăng ký tham dự, đăng ký chủ đề tham luận: Trước ngày 03/10/2017

- Nộp bài tham luận đầy đủ: Trước ngày 21/10/2017

- Nhận Thư mời kèm Chương trình chính thức: Trước ngày 25/10/2017

 

7. Kinh phí:

- Kinh phí tổ chức Hội thảo từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ.

- Kinh phí đi lại, ăn ở của đại biểu do cơ quan cử cán bộ tham dự Hội thảo thanh toán.

 

8. Thông tin liên hệ:

Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế (Tổ Thư ký thường trực)

Địa chỉ: Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3845799, E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn

 

Các cơ sở giáo dục đại học cũng có thể tải về mẫu đăng ký (file PDFfile word), điền thông tin và gửi về Ban tổ chức qua bưu điện hay qua email (xem ghi chú ở cuối trang mẫu đăng ký)  

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×